Resmi Evrak 0001

ÖZELLİKLER

Ürün Adı : Resmi Evrak

Ürün Kodu : 0001

Kategori : Resmi Evrak

Alt Kategori :


Yeni ve Mevcut işyerlerinizde kullanmanız için gerekli olan belgelerin basımı.

Resmi Evrak İçin Gerekli Evraklar
Şahış Firmaları İçin : Nüfüs Kağıdı Fotokopisi ve Vergi Lehvanız yeterli olmaktadır.
Şirketler İçin : Yetkili kişinin imza sürküleri, vergi lehvası ve yetkili kişinin nüfus kağıdı fotokopisi.

Basılabilecek Resmi Evrak Listesi

- Fatura
- Sürekli Form Resli Evraklar
- İrsaliyeli Fatura
- Sevk İrsaliyesi
- Perakende Satış Fişi
- Adisyon
- Reçete
- Gider Pusulası
- Mühtahsil Makbuzu
- Serbet Meslek Makbuzu
- Günlük Müşteri Listesi
- Yolcu Listesi
- Yolcu Taşıma Bileti
- Taşıma İrsaliyesi
- Anbar Tebellüm Fişi
- Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi
- Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi
- Dip Koçanlı Giriş Bileti
- Döviz Alım Belgesi
- Döviz Satım Belgesi
- Toplu Taşıma İrsaliyesi
- Sigorta Komisyonu Gider Belgesi
- Özel Fatura
- Kıymetli Maden Alım Defteri
- Kıymetli Maden Satım Defteri
- Dip Koçanlı Yolçu Taşıma Bileti
ve diğer gerekli belgeler.